PAGALBINĖ AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA

PAGALBINĖ AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA

Pagalbinė automobilio statymo sistema yra skirta padėti vairuotojui pastatyti automobilį miesto sąlygomis – dalis manevrų atliekami automatiškai, kad saugiai pastatytumėte automobilį ir išvažiuotumėte iš stovėjimo vietos.

Pagalbinė automobilio statymo sistema padeda įvažiuoti ir išvažiuoti iš stovėjimo vietų, kuriose automobiliai statomi lygiagrečiai ar statmenai.

Įjungus sistemą, visose automobilio pusėse įtaisyti jutikliai matuoja galimas stovėjimo vietas, kai pro jas važiuojate. Aptikusi stovėjimo vietą, kuri yra 20 ar daugiau procentų didesnė nei jūsų automobilis, sistema jutikliniame ekrane paprašo sustoti, paleisti vairą ir įjungti atbulinės eigos pavarą. Tuomet sistema perima automobilio valdymą. Jei mėginsite vairuoti patys, sistema išsijungs.

Ši sistema automatiškai išvengia įvairių objektų ir kitų transporto priemonių, tačiau jūs taip pat turite neprarasti budrumo ir stebėti netoliese esančius vaikus bei gyvūnus. Jūs spaudžiate greičio ir stabdžių pedalus, taigi galite kontroliuoti automobilio greitį ir sustoti, kada jums reikia.

Jei norite pakeisti važiavimo kryptį, sistema paprašys sustoti ir, jei reikia, perjungti pavarą. Sistema ir toliau vairuos jūsų automobilį, tvarkingai pastatydama jį į stovėjimo vietą.

Sistema turi tris režimus: lygiagretaus statymo režimas „Parallel Park“ padeda pastatyti automobilį atbulomis lygiagrečioje jūsų automobiliui stovėjimo vietoje, statmeno statymo režimas „Perpendicular Park“ leidžia tvarkingai pastatyti automobilį statmenoje jūsų automobiliui stovėjimo vietoje, o išvažiavimo iš stovėjimo vietos režimas „Parking Exit“ padeda išvažiuoti iš stovėjimo vietos.

Norėdami įjungti sistemos automatinės paieškos funkciją, tiesiog važiuokite mažesniu nei 18 mph (30 km/h) greičiu. Pagalbinę automobilio statymo sistemą taip pat galite įjungti naudodami jutiklinį ekraną. Jutikliniame ekrane galite pasirinkti norimą sistemos veikimo režimą ir ją išjungti.

Ši sistema ypač patogi miestuose ir miesteliuose, kur rasti laisvą stovėjimo vietą yra sunkiau. Ji aptinka stovėjimo vietas, kurios jums gali pasirodyti per mažos. Sistema pastato automobilį už jus, taigi išvengsite susidūrimų bei įbrėžimų, kuriais neretai baigiasi automobilio statymas mieste.

Ši sistema nėra pritaikyta statyti automobilį posūkiuose bei siaurose gatvėse, kuriose automobiliai statomi abiejose pusėse. Norint saugiai naudotis sistema, atstumas tarp abiejose pusėse stovinčių automobilių turėtų būti bent 4,5 metro.

Pagalbinė automobilio statymo sistema aptinka didelius objektus, pavyzdžiui, kitas transporto priemones, tačiau gali nepastebėti kitų prie gatvės krašto esančių kliūčių, pavyzdžiui, vaikų ar gyvūnų, tinklinės tvoros, dviračių ar motociklų. Naudodami šią sistemą, nepraraskite budrumo ir stebėkite aplinką, lyg statytumėte automobilį patys. Jei velkate priekabą, sistema yra išjungiama.DAUGIAU PAGALBINIŲ AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMŲ

 
AUTOMOBILIO STATYMAS PRIEKIU IR GALU

Jutikliai priekiniame ir galiniame buferiuose įsijungia, kai perjungiate atbulinę pavarą. Jutikliniame ekrane pateikiama vaizdinė informacija ir garso signalai padeda įvertinti atstumą iki artimiausių kliūčių.
 

EISMO STEBĖJIMO SISTEMA, VEIKIANTI VAŽIUOJANT ATBULOMIS

Sistema įspėja apie transporto priemones, pėsčiuosius ar kitas kliūtis, artėjančias jūsų automobilio link iš bet kurios pusės. Sistema įjungia garsinius ir vaizdinius įspėjamuosius signalus, taigi būsite informuoti apie gale esančias kliūtis, net jei jų nematysite.

Norėdami naudotis sistemos „InControl“ pagalbinėmis vairavimą ir automobilio statymą palengvinančiomis funkcijomis, rinkitės iš įvairių vaizdo kamerų variantų.

IŠORINIŲ VAIZDO KAMERŲ SISTEMA

Išorinių vaizdo kamerų sistema leidžia jutikliniame ekrane stebėti vaizdą aplink automobilį 360 laipsnių spinduliu, taigi padeda atlikti įvairius manevrus – pastatyti automobilį prie šaligatvio krašto, įvažiuoti ir išvažiuoti iš ankštos stovėjimo vietos bei manevruoti sankryžose.

GALINIO VAIZDO KAMERA

Su galinio vaizdo kamera statyti automobilį ankštose vietose bus paprasčiau. Išorinį automobilio perimetrą žyminčios linijos rodomos ant jutikliniame ekrane pateiktų numatomos važiavimo trajektorijos linijų.

PAGALBINĖ AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMA, NUSTATANTI ATSTUMĄ 360° SPINDULIU

Automobilio gale, priekyje ir šonuose įtaisyti automobilio statymo jutikliai realiuoju laiku praneša apie atstumą iki įvairių kliūčių garsiniais ir vaizdiniais įspėjamaisiais signalais.

Kai kurias sistemos „InControl“ funkcijas gali tekti užsisakyti papildomai. Be to, jos gali skirtis, priklausomai nuo konkrečios rinkos ar varos sistemos. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie galimybę užsisakyti šią sistemą ir jos naudojimo sąlygas, kreipkitės į vietinį „Jaguar“ atstovą. Tam tikros funkcijos veikia įstačius atitinkamą šalyje veikiančio atstovo nurodytą SIM kortelę, kurios abonementą gali tekti pratęsti, praėjus pradiniam laikotarpiui. Kai kuriose vietovėse mobiliojo ryšio gali nebūti.