APIE SISTEMĄ „INCONTROL TOUCH PRO“ DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Rinkitės kategoriją arba klausimą iš toliau pateikto sąrašo.

BENDRA INFORMACIJA

OPEN ALL
KOKIE PAGRINDINIAI SISTEMŲ „TOUCH“ IR „TOUCH PRO“ SKIRTUMAI?
KODĖL KARTAIS NEPAVYKSTA PAKEISTI VALDIKLIŲ (ŠAUKINIŲ) PIKTOGRAMŲ DYDŽIO INDIVIDUALIZUOJAMAME PAGRINDINIO MENIU LANGE?
KIEK INDIVIDUALIZUOTŲ PAGRINDINIO MENIU LANGŲ GALIU SUKURTI?
AR GALIU NAUDOTI PATIES IŠSIRINKTĄ DARBALAUKIO FONĄ?
KOKIAS FUNKCIJAS GALIU VALDYTI ANT VAIRO ĮTAISYTAIS MYGTUKAIS?
KODĖL MEDIJOS LEISTUVĖS LANGE INFORMACIJOS ŠALTINIŲ PIKTOGRAMOS KARTAIS PATEIKIAMOS KITOSE VIETOSE?
KAIP IŠTRINTI ASMENINIUS DUOMENIS, NUSPRENDUS PARDUOTI AUTOMOBILĮ?
AR ĮMANOMA REGULIUOTI NAVIGACIJOS SISTEMOS IR PAGALBINĖS AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMOS TEIKIAMŲ NURODYMŲ GARSO LYGĮ?
KODĖL NEGALIU NUSTATYTI LAIKO?
KODĖL ĮJUNGUS ATBULINĖS EIGOS PAVARĄ VISADA ĮSIJUNGIA GALINIO VAIZDO KAMERA? KODĖL NEĮSIJUNGIA IŠORĖS KAMERŲ SISTEMA, LEIDŽIANTI STEBĖTI VAIZDĄ 360 LAIPSNIŲ KAMPU, NORS PASKUTINĮ KARTĄ NAUDOJAUSI BŪTENT ŠIA SISTEMA?
KODĖL SISTEMA ATPAŽĮSTA NE VISUS RADIJO STOČIŲ PAVADINIMUS, VALDANT JĄ BALSO KOMANDOMIS?
AR GALIU PAKEISTI BALSO ATPAŽINIMO SISTEMOS KALBĄ?
KURIOS INTERNETO NARŠYKLĖS IR OPERACINĖS SISTEMOS VERSIJOS SUDERINAMOS SU ĮVAIRIOMIS AUTOMOBILYJE PRIEINAMOMIS PROGRAMĖLĖMIS IR INTERNETO SVETAINĖMIS?
KAIP ATSISIŲSTI PROGRAMĖLES IŠMANIAJAM TELEFONUI?
KODĖL VAŽIAVIMO EFEKTYVUMAS ĮVERTINTAS AUKŠTU BALU, NORS DEGALAI BUVO NAUDOJAMI NEEFEKTYVIAI?
KODĖL MYGTUKAS „BACK“ (ATGAL) NE VISADA ATIDARO PASKUTINĮ KARTĄ NAUDOTOS FUNKCIJOS (MENIU) LANGĄ?
KAIP PRITAIKYTI INDIVIDUALIZUOJAMĄ PAGRINDINIO MENIU LANGĄ PAGAL ASMENINIUS POREIKIUS?
AR GALIU PASIRINKTI PATIES SUSIKURTĄ PAGRINDINIO MENIU LANGĄ KAIP NUMATYTĄJĮ LANGĄ?
AR GALIU PAGAL ASMENINIUS POREIKIUS PRITAIKYTI GAMYKLOJE NUSTATYTĄ PAGRINDINIO MENIU LANGĄ?
KOKIAS FUNKCIJAS ATLIEKA KIEKVIENAME PAGRINDINIO MENIU LANGO KETVIRTYJE PATEIKTOS MAŽOS KVADRATINĖS PIKTOGRAMOS?
KIEK MĖGSTAMŲ TELEVIZIJOS KANALŲ AR RADIJO STOČIŲ IŠSAUGOMA SĄRAŠE, KURIAME GALIU NARŠYTI ANT VAIRO ĮTAISYTAIS MYGTUKAIS?
KAIP NUSTATYTI, KAD SISTEMA IŠ NAUJO GROTŲ VISAS DAINAS (ALBUMĄ)?
PAJUDĖJUS ATBULINE EIGA IR PRADĖJUS VAŽIUOTI Į PRIEKĮ, JUTIKLINIAME EKRANE ATSIDARO PAGALBINĖS AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMOS LANGAS. KAIP JĮ UŽDARYTI?
AR GALIU ĮJUNGTI VIETINIŲ RADIJO STOČIŲ SIUNČIAMŲ GARSINIŲ ĮSPĖJIMŲ APIE EISMO SĄLYGAS FUNKCIJĄ?
KODĖL NAUDOJANTIS SKIRTINGOMIS FUNKCIJOMIS NUOSTATŲ MYGTUKAS ATIDARO SKIRTINGUS NUOSTATŲ LANGUS?
KOKIAS FUNKCIJAS GALIMA VALDYTI NAUJĄJA BALSO ATPAŽINIMO SISTEMA?
KODĖL KLIMATO KONTROLĖS SISTEMOS NEGALIU VALDYTI BALSO KOMANDOMIS?
BALSO ATPAŽINIMO SISTEMOS NUOSTATŲ LANGE PATEIKIAMOS PATVIRTINIMO IR GRĮŽTAMOJO RYŠIO FUNKCIJŲ NUOSTATOS. KĄ REIŠKIA ŠIOS FUNKCIJOS?
KAIP SUŽINOTI, AR MANO TELEFONAS YRA SUDERINAMAS?
KĄ REIŠKIA VAŽIAVIMO EFEKTYVUMO BALAS?
KODĖL KARTAIS SUNKU PASPAUSTI MYGTUKUS, ESANČIUS INTERNETO SVETAINĖS LANGO VIRŠUJE?

NAVIGACIJOS SISTEMA

OPEN ALL
KODĖL NEGALIU STEBĖTI ŽEMĖLAPIO VAIZDO IŠ VIRŠAUS?
KODĖL TARP KELIONIŲ VIRTUALUS PRIETAISŲ SKYDELIS VEIKIA MATAVIMO PRIETAISŲ SKYDELIO REŽIMU?
KODĖL KARTAIS NAVIGACIJOS SISTEMOS LANGE RODOMAS GREIČIO APRIBOJIMAS NESUTAMPA SU FAKTIŠKU KELIO ŽENKLUOSE NURODYTU DIDŽIAUSIU LEIDŽIAMUOJU GREIČIU?
KIEK TARPINIŲ KELIONĖS TAŠKŲ GALIMA IŠSAUGOTI MARŠRUTE?
KODĖL PAGRINDINIO MENIU LANGE RODOMAS NUMATOMAS ATVYKIMO LAIKAS (ETA) IKI KELIONĖS TIKSLO, KURIO NEPASIRINKAU?
KAIP NUSTATYTI KELIONĖS TIKSLĄ?
KAIP PERŽIŪRĖTI ALTERNATYVIUS MARŠRUTUS?
KOKS KELIONĖS TIKSLO PAIEŠKOS BŪDAS YRA EFEKTYVIAUSIAS?
KODĖL NUSTAČIUS KELIONĖS TIKSLĄ KARTAIS ĮSIJUNGIA DEGALŲ LYGIO LEMPUTĖ?
AR GALIU PASIRINKTI VYRO ARBA MOTERS BALSĄ NAVIGACIJOS SISTEMOS NURODYMAMS?
KODĖL ĮVEDANT ADRESĄ IŠ PRADŽIŲ PRAŠOMA ĮVESTI MIESTO IR TIK TADA GATVĖS PAVADINIMĄ?
KAIP SUŽINOTI, KURIŲ ŠALIŲ ŽEMĖLAPIAI ĮTRAUKTI Į MANO AUTOMOBILYJE INTEGRUOTĄ ŽEMĖLAPIŲ DUOMENŲ BAZĘ?
KAIP VIRTUALIAME PRIETAISŲ SKYDELYJE PASIRINKTI 3D ŽEMĖLAPIO VAIZDĄ?
KUO SKIRIASI PATEIKIAMI ALTERNATYVŪS MARŠRUTAI?
KODĖL NAVIGACIJOS SISTEMOS LANGE RODOMAS ŽEMĖLAPIS NUSTOJA JUDĖTI TADA, KAI JĮ PRIARTINU PIRŠTAIS?
AR GALIU PASIRINKTI, KOKIE ĮSPĖJIMAI BUS RODOMI ŽEMĖLAPIO LANGO ŠONE TADA, KAI NAVIGACIJOS SISTEMA VEIKIA NURODYMŲ REŽIMU?
KIEK KARTŲ REIKIA NUVAŽIUOTI TĄ PATĮ MARŠRUTĄ, KAD SISTEMA JĮ ĮSIMINTŲ IR MARŠRUTAS BŪTŲ PRIEINAMAS VEIKIANT „COMMUTE“ REŽIMUI?
KODĖL NAVIGACIJOS SISTEMOJE NERODOMAS KELIONĖS TIKSLO ADRESAS, KURĮ IŠSIUNČIAU AUTOMOBILIO NAVIGACIJOS SISTEMAI?
KAIP NAUDOTIS ADRESŲ PAIEŠKOS FUNKCIJA?
KAIP NAUDOTIS ADRESŲ PAIEŠKOS FUNKCIJA?
KODĖL NURODĘS PAŠTO KODĄ, NEGALIU NURODYTI NAMO NUMERIO?
KODĖL PAGRINDINIO NAVIGACIJOS SISTEMOS LANGO ŠONE ESANTYS LANGELIAI UŽDAROMI TADA, KAI PRADEDU VAŽIUOTI?
KODĖL NAVIGACIJOS SISTEMA NELEIDŽIA PAKEISTI PASIRINKTO KELIONĖS TIKSLO ADRESO IR PASIRINKTI NAUJO ADRESO TADA, KAI NAUDOJUOSI NUORODŲ FUNKCIJA IR ATLIEKU NAUJO KELIONĖS TIKSLO ADRESO PAIEŠKĄ?
KAIP ATNAUJINAMI „JAGUAR“ NAVIGACIJOS SISTEMOS ŽEMĖLAPIAI?

KLIMATO KONTROLĖ

OPEN ALL
KĄ DARYTI, KAD SĖDYNIŲ MASAŽO FUNKCIJA NEBEĮSIJUNGTŲ AUTOMATIŠKAI?
KIEK LAIKO TRUNKA MASAŽO PROGRAMA?

TELEFONAS

OPEN ALL
KAIP SU AUTOMOBILIO KOMPIUTERIU SUSIETI MOBILŲJĮ TELEFONĄ, KURIAME NUMATYTA „BLUETOOTH“ RYŠIO FUNKCIJA?
KIEK PRIETAISŲ GALIU PRIJUNGTI ARBA SUSIETI NAUDODAMAS „BLUETOOTH“ RYŠĮ?
KODĖL TELEFONO PIKTOGRAMA RODOMA TADA, KAI NAUDOJUOSI TELEFONO EKRANU?
AR SISTEMA „TOUCH PRO“ GALI BALSU PERSKAITYTI GAUTAS ŽINUTES IR ELEKTRONINIUS LAIŠKUS?
AR AUTOMOBILIO KOMPIUTERYJE MANO IŠSAUGOTUS KONTAKTUS GALI PERŽIŪRĖTI KITI ASMENYS, KURIE NAUDOJASI AUTOMOBILIU?
KAIP ATLIKTI KONTAKTŲ PAIEŠKĄ MANO TELEFONE IŠSAUGOTAME KONTAKTŲ SĄRAŠE?
KODĖL AUTOMOBILIO KOMPIUTERIS NEĮSIMENA MANO TELEFONO IR NESUSIEJA JO AUTOMATIŠKAI?

MEDIJA

OPEN ALL
AR PAMĖGTŲ RADIJO STOČIŲ SĄRAŠAS YRA TOKS PAT KAIP IR PASIRINKTŲ RADIJO STOČIŲ SĄRAŠAS?
AR GALIU PAKEISTI RADIJO STOČIŲ EILĖS TVARKĄ SĄRAŠE?
PASIRINKAU KARUSELINĮ PUNKTŲ VAIZDĄ. KODĖL DAINŲ PAVADINIMAI RODOMI SĄRAŠE?
AR GALIU PERKELTI MUZIKOS ĮRAŠUS IŠ KOMPAKTINIO DISKO Į SISTEMOS „TOUCH PRO“ MEDIATEKĄ?
KOKIA TVARKA MEDIATEKOJE PATEIKIAMOS FM RADIJO STOTYS?
KODĖL ĮSTAČIUS DVD DISKĄ Į GROTUVĄ, JIS NEPALEIDŽIAMAS AUTOMATIŠKAI?
AR GALIU VALDYTI IR STEBĖTI GALE ĮTAISYTUOSE EKRANUOSE RODOMĄ TURINĮ SĖDĖDAMAS AUTOMOBILIO PRIEKYJE?
AR GALIU NUTILDYTI AUTOMOBILIO GARSO SISTEMĄ (REGULIUOTI JOS GARSO LYGĮ) SĖDĖDAMAS AUTOMOBILIO GALE?
KODĖL GARSO ĮRAŠAI LEIDŽIAMI PER TELEFONO SU „ANDROID“ OPERACINE SISTEMA GARSIAKALBĮ, O NE PER AUTOMOBILIO GARSO SISTEMĄ, KAI NAUDOJUOSI PROGRAMĖLIŲ PAKETU „INCONTROL APPS“?
AR GALIU NAUDOTI NEŠIOJAMUOSIUS LAIKMENŲ LEISTUVUS?
AR GALIU NAUDOTI USB 3.0 ATMINTUKUS?
KAIP ĮTRAUKTI RADIJO STOTĮ Į PAMĖGTŲ STOČIŲ SĄRAŠĄ?
KAIP PAŠALINTI RADIJO STOTĮ IŠ PAMĖGTŲ STOČIŲ SĄRAŠO?
KAIP PERJUNGTI RADIJO STOTIS MEDIJOS LANGE?
AR „GRACENOTE“ DUOMENŲ BAZĖ GALI BŪTI ATNAUJINAMA ĮTRAUKIANT NAUJAI IŠLEISTUS ALBUMUS?
AR AUTOMOBILYJE GALIU ŽIŪRĖTI DAUGIAU NEI VIENĄ TELEVIZIJOS KANALĄ?
KAI MEDIJOS GROTUVO LANGAS YRA ATVERTAS IR PASPAUDŽIU ĮJUNGIMO (IŠJUNGIMO) MYGTUKĄ, EKRANAS NEIŠSIJUNGIA, BET ATIDAROMAS PAGRINDINIO MENIU LANGAS. KODĖL?
GALE ĮTAISYTUOSE EKRANUOSE RODOMO TURINIO PERŽIŪROS LANGE RODOMAS UŽRAKTO MYGTUKAS. KOKIA JO FUNKCIJA?
KOKIA ĮRANGA IR FUNKCIJOS YRA NUMATYTOS GALINIŲ SĖDYNIŲ ZONOJE ĮTAISYTOJE PRAMOGŲ SISTEMOJE?
KOKIOS TALPOS USB ATMINTUKUS GALIU NAUDOTI?
KURIE GARSO IR VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATAI YRA SUDERINAMI SU AUTOMOBILIO PROGRAMINE ĮRANGA?

Sistemos „InControl“ funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo konkrečios rinkos ar varos sistemos. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie galimybę užsisakyti šią sistemą ir jos naudojimo sąlygas, kreipkitės į vietinį „Jaguar“ atstovą. Tam tikros funkcijos veikia įstačius atitinkamą šalyje veikiančio atstovo nurodytą SIM kortelę, kurios abonementą gali tekti pratęsti, praėjus pradiniam laikotarpiui. Kai kuriose vietovėse mobiliojo ryšio gali nebūti.