PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI

ATNAUJINKITE AUTOMOBILIO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NAUDODAMIESI BELAIDŽIU INTERNETO RYŠIU

Savojo „Jaguar“ automobilio sistemas galite atnaujinti naudodamiesi automobilyje integruota informacijos ir pramogų sistema. Įdiegę naujinius, galėsite naudotis naujausiomis programėlių versijomis ir užtikrinti patikimą savojo „Jaguar“ automobilio veikimą. Belaidžiu ryšiu siunčiami naujiniai pateikiami visiems naujausiems mūsų automobilių modeliams. Senesniuose „Jaguar“ automobilių modeliuose gali būti nemokamai diegiamas pagerintų funkcijų paketas.

BELAIDŽIU RYŠIU SIUNČIAMŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIŲ AKTYVAVIMAS

1 ŽINGSNIS. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

1 ŽINGSNIS. PRISIJUNKITE PRIE INTERNETO

Jutikliniame ekrane spauskite mygtuką „Settings“ (nuostatos) ir rinkitės punktą „All Settings“ (visos nuostatos). Meniu lange „Connectivity“ (ryšys) įjunkite („On“) mobiliuosius duomenis ARBA prisijunkite prie belaidžio ryšio.
2 ŽINGSNIS. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

2 ŽINGSNIS. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Grįžkite į meniu punktą „All Settings“ (visos nuostatos) ir rinkitės papunktį „Software update“ (programinės įrangos naujinimas). Šiame meniu papunktyje galite įjungti programinės įrangos naujinimo funkciją. Jei programinės įrangos naujinimo funkcija yra išjungta, tiesiog paspauskite mygtuką ir ją įjunkite („On“).
3 ŽINGSNIS. SUTIKITE SU SĄLYGOMIS

3 ŽINGSNIS. SUTIKITE SU SĄLYGOMIS

Ekrane atsivers taikomų sąlygų („Terms & Conditions“) langas. Norėdami įjungti programinės įrangos naujinimo funkciją, spauskite mygtuką „Agree“ (sutinku).

BELAIDŽIU RYŠIU SIUNČIAMŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIŲ DIEGIMAS

1 ŽINGSNIS – PRADĖKITE NAUJINIMĄ

1 ŽINGSNIS – PRADĖKITE NAUJINIMĄ

Norėdami patikrinti, ar yra „InControl Touch Pro“ sistemos naujinių, eikite į meniu punktą „Settings“ (nuostatos) > „All Settings“ (visos nuostatos) > „Software update“ (programinės įrangos naujinimas) ir spauskite mygtuką „Check for update“ (ieškoti naujinių). Jei yra naujinių, jutikliniame ekrane atsivers pranešimo langas su trimis pasirinkimo variantais: „Install now“ (įdiegti dabar), „Remind me later“ (priminti vėliau) arba „Skip update“ (praleisti naujinį).
2 ŽINGSNIS. ĮDIEKITE

2 ŽINGSNIS. ĮDIEKITE

Paspaudus mygtuką „Install now“ (įdiegti dabar) ir sutikus su taikomomis sąlygomis, pradedamas naujinių diegimas. Vykstant sistemos „InControl Touch Pro“ naujinių diegimui, automobiliu galite naudotis įprastai.
3 ŽINGSNIS. ATLIKITE NAUJINIMĄ

3 ŽINGSNIS. ATLIKITE NAUJINIMĄ

Sėkmingai įdiegus naujinius, jutikliniame ekrane pateikiamas atitinkamas pranešimas. Dabar jūsų automobilio programinė įranga yra atnaujinta.

INFORMACIJA APIE PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIUS

Daugiau informacijos apie kiekvienos atnaujintos programinės įrangos versijos turinį rasite paspaudę ant toliau pateiktų nuorodų.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJA 19A3

PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJA 19A4

PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJA 19B

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIUS

OPEN ALL
BENDROJI APŽVALGA
AUTOMOBILIO PRIJUNGIMAS PRIE INTERNETO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIŲ AKTYVAVIMAS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS
PROBLEMŲ SPRENDIMAS

NEUŽMIRŠKITE APIE PRIEINAMĄ PAGERINTŲ FUNKCIJŲ PAKETĄ

Naujausias pagerintas programinės įrangos paketas leidžia bet kur ir bet kada belaidžiu būdu atnaujinti „Jaguar“ programinę įrangą. Sužinokite, ar galite įdiegti šį paketą savo automobilyje.
NEUŽMIRŠKITE APIE PRIEINAMĄ PAGERINTŲ FUNKCIJŲ PAKETĄ