AUTOMOBILIŲ REZERVAVIMO SĄLYGOS

Sveikiname prisijungus prie „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programos, kurią parengė „Jaguar Land Rover“ automobilių importuotoja „Inchcape JLR Baltics SIA“, įmonės kodas 40203291379, PVM mokėtojo kodas LV40203291379, el. pašto adresas [email protected], adresas Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013 (toliau – mes). Šiose Automobilių rezervavimo sąlygose (toliau – Sąlygos) aprašoma „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programa ir rezervavimo procesas. Prašome atkreipti dėmesį, kad šios Sąlygos nėra automobilio pirkimo–pardavimo sutartis.


Prieš rezervuodami automobilį internetu (toliau – automobilio rezervacija internetu) mūsų interneto svetainėje, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Susipažinę ir sutikę su šiomis Sąlygomis, patvirtinkite tai pažymėdami atitinkamą langelį. Pažymėdami šį langelį patvirtinate, kad perskaitėte Sąlygas ir su jomis sutinkate. Norėdami rezervuoti automobilį internetu, turite sutikti su šiomis Sąlygomis. Jei su šiomis Sąlygomis nesutinkate, nepradėkite automobilio rezervacijos internetu.

1. Rezervavimas

Norėdami dalyvauti „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programoje ir atlikti „Jaguar Land Rover“ automobilio rezervavimo internetu procesą, turite atlikti šiuos veiksmus:

1) mūsų interneto svetainėje pasirinkite automobilį, kuris:

  (i) jau yra prieinamas mažmeninei prekybai įgaliotuosiuose „Jaguar Land Rover“ salonuose arba

  (ii) buvo pristatytas ir artimiausiu metu bus prieinamas platinti įgaliotuosiuose „Jaguar Land Rover“ salonuose;

2) užpildykite „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo internetu formą, pateikdami prašomą informaciją;

3) pažymėkite langelį ir patvirtinkite, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis;

4) sumokėkite 200,00 EUR rezervavimo mokestį (toliau – rezervavimo mokestis) pasirinktam įgaliotajam „Jaguar Land Rover“ pardavėjui jūsų regione;

5) sulaukite automobilių gamintojo „Jaguar Land Rover“ patvirtinimo el. paštu;

6) rezervavę automobilį, su atitinkamu pardavėju pasirašykite automobilio pirkimo sutartį.


Atidžiai patikrinkite visą informaciją, pateiktą rezervuojant automobilį internetu, ypač savo kontaktinius duomenis ir automobilio duomenis. Pateikus neišsamią ar netikslią informaciją, automobilio rezervacija internetu gali būti atmesta arba gali būti rezervuotas ne tas automobilis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokių klaidų, padarytų rezervuojant automobilį internetu.


Sumokėdami rezervavimo mokestį sutinkate su automobilio kaina.


Atlikus pirmuosius keturis rezervavimo proceso žingsnius, nėra garantuojama, kad automobilis jums bus pristatytas, ir tai nėra automobilio pirkimo sutartis. Pasirinktą automobilį įsigysite tik atlikę 5 ir 6 proceso žingsnius, t. y. gavę įgaliotojo „Jaguar Land Rover“ pardavėjo patvirtinimą el. paštu, susisiekite su pardavėju ir aptarkite galutinę sandorio kainą, susitarkite dėl reikiamo finansavimo bei užbaikite automobilio įsigijimo procesą pasirašę pirkimo sutartį su pasirinktu įgaliotuoju „Jaguar Land Rover“ pardavėju.


Gavus rezervavimo mokestį, automobilio rezervacija galios 72 valandas, per kurias su jumis susisieks pasirinktas įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ pardavėjas ir atsiųs jums el. laišką, patvirtinantį automobilio rezervaciją internetu. Jei dėl kokių nors priežasčių įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ pardavėjas negalės priimti jūsų automobilio rezervacijos internetu, jums apie tai bus pranešta. Visas rezervavimo mokestis bus grąžintas į jūsų kredito (debeto) kortelę per 7 dienas, neatsižvelgiant į tai, ar pasirinktas įgaliotasis „Jaguar Land Rover“ pardavėjas patvirtino automobilio rezervaciją internetu, ar ne.


Rezervavimo mokestis mokamas per mūsų mokėjimų tvarkytojo platformą „Stripe“. Sumokėti rezervavimo mokestį galite kredito ar debeto kortele.

2. Rezervavimo informacijos perdavimas

Rezervuodami automobilį internetu turėsite pagal savo buvimo vietą pasirinkti įgaliotąjį „Jaguar Land Rover“ pardavėją. Jūsų informacija, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir automobilio konfigūraciją, bus perduota jūsų pasirinktam įgaliotajam „Jaguar Land Rover“ pardavėjui.

3. Teisė panaikinti rezervaciją

Mes galime savo nuožiūra bet kada ir dėl bet kokios priežasties panaikinti jūsų automobilio rezervaciją internetu. Jei jūsų rezervacija bus panaikinta, apie tai būsite informuoti el. paštu, o visas rezervavimo mokestis bus grąžintas, jei jis jau buvo sumokėtas.

4. Teisė keisti ir atšaukti „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programą bei Sąlygas

Pasiliekame teisę bet kada keisti, atnaujinti, sustabdyti ar atšaukti visą „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programą ir šias Sąlygas ar jų dalį, įskaitant bet kokias jos sąlygas, nuostatas ar įgyvendinimo tvarką, be jokio pranešimo ar įsipareigojimo jums.


Visų pirma pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti reikalaujamą rezervavimo mokesčio sumą. Bet kokie rezervavimo mokesčio pakeitimai neturės įtakos automobilio rezervacijai internetu, kurią atlikote prieš įsigaliojant tokiam pakeitimui.

5. Teisė atlikti rezervaciją

Norėdami sutikti su šiomis Sąlygomis ir dalyvauti „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programoje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų. Nustatę, kad neatitinkate reikalavimų, galime atšaukti jūsų rezervaciją ir grąžinti rezervavimo mokestį.


Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate pardavėjas, platintojas ir (arba) perpardavėjas ir kad „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programoje dalyvaujate savo naudai bei savo vardu. Sužinoję, kad užsiimate transporto priemonių prekybos, perpardavimo ar platinimo veikla, galime panaikinti jūsų rezervaciją.

6. Asmens duomenys

Norėdami rezervuoti automobilį, turėsite pateikti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir atsiskaityti reikalingą informaciją. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad visa tokia informacija yra tiksli, taip pat užtikrinate, kad tokia informacija bus nuolat atnaujinama. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už netikslią arba laiku neatnaujintą informaciją ir neįsipareigojame stengtis nustatyti teisingą kontaktinę ar pristatymo informaciją. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis mūsų privatumo politikos, kurią galite rasti adresu www.landrover.lt/slapukai-ir-privatumo-politika.

7. Rezervacijos panaikinimas ir atsisakymo, perdavimo, perleidimo teisė

Rezervacijos galite atsisakyti: (i) per 14 dienų nuo automobilio rezervacijos internetu pateikimo arba (ii) kol automobilio rezervacija internetu nėra atmesta ar panaikinta ir nėra grąžintas rezervavimo mokestis, arba (iii) kol nesate sudarę automobilio pirkimo sutarties su įgaliotuoju „Jaguar Land Rover“ pardavėju, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau. Jūsų automobilio rezervacija internetu bus atšaukta, jei per 7 dienas nuo įgaliotojo „Jaguar Land Rover“ pardavėjo patvirtinimo el. paštu gavimo dienos nebus sudaryta automobilio pirkimo sutartis. Visas rezervavimo mokestis bus grąžintas į jūsų kredito (debeto) kortelę. Visada grąžinama ta pati rezervavimo mokesčio suma, kurią sumokėjote, neatsižvelgiant į vėlesnius rezervavimo mokesčio pakeitimus.


Atkreipkite dėmesį, kad bet koks atsisakymas laikomas galutiniu, todėl jums vėliau persigalvojus, galime nebegalėti pateikti tokio paties pasiūlymo.


Negalite perduoti ar perleisti savo rezervacijos ar bet kokių kitų teisių pagal šias Sąlygas.

8. Nenugalima jėga

Jūsų atlikta rezervacija nekelia atsakomybės nei mums, nei jums už bet kokį įsipareigojimų nevykdymą dėl įvykio, kurio mes negalime kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, terorizmą, karą, politinį sukilimą, maištą, riaušes, pilietinius neramumus, civilinės ar karinės valdžios veiksmus, sukilimą, medžiagų neprieinamumą, streiką, žemės drebėjimą, potvynį, pandemiją ar bet kokį kitą gamtinį ar žmogaus sukeltą įvykį, kurio mes negalime kontroliuoti.

9. Visas susitarimas, keitimas ir atskiriamumas

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti šias Sąlygas. Jei dėl kokios nors priežasties nustatoma, kad kuri nors nuostata ar jos dalis yra neįgyvendinama, likusi šių Sąlygų dalis lieka galioti, o neįgyvendinama nuostata laikoma pakeista tik tiek, kiek reikia, kad ji būtų įgyvendinama. Šios Sąlygos yra visas susitarimas, reglamentuojantis „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programą.

10. Atsakomybės ribojimas

Mes esame atsakingi už šiose Sąlygose numatytų įsipareigojimų vykdymą ir įsipareigojame atlyginti jums žalą, atsiradusią dėl netinkamo mūsų įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymo, tik tuo atveju, jei tokia žala atsirado dėl mūsų kaltės. Bendra mūsų atsakomybė jums už bet kokius nuostolius, susijusius su šiomis Sąlygomis, neviršija visos jūsų sumokėto rezervavimo mokesčio sumos.


Nepažeisdami pirmiau nurodytų nuostatų, neprisiimame atsakomybės už prarastą pelną, negautas pajamas, nuostolius versle, prarastą galimybę sudaryti susitarimus ar sutartis, dalyvauti „Jaguar Land Rover“ automobilių rezervavimo programoje, taip pat reputacijos praradimą ar žalą jai, tiek, kiek tokį atsakomybės apribojimą leidžia galiojantys įstatymai.

11. Su automobilių rezervavimu susiję klausimai

Jei kyla problemų dėl rezervacijos, mokėjimų ir kt., kreipkitės į pasirinktą įgaliotąjį „Jaguar Land Rover“ pardavėją, kurio kontaktinius duomenis rasite čia.


Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, galite kreiptis į teismą. Jei esate vartotojas, taip pat galite pateikti skundą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai, t. y. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51; prašymus ar skundus galima siųsti el. pašto adresu [email protected], taip pat siųsti arba pateikti adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva (arba atitinkamo teritorinio padalinio adresu, žr. www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432)), kuri yra kompetentinga spręsti ginčus, kylančius iš pirkėjo, kuris yra vartotojas, ir pardavėjo sudarytos sutarties, kurių šalims nepavyko išspręsti taikiai. Be to, jei esate vartotojas, galite pasinaudoti ES vartotojų ginčų sprendimo platforma. Daugiau informacijos apie ES vartotojų ginčų sprendimo platformą rasite čia.

12. Taikoma teisė

Šioms Sąlygoms ir bet kokių su jomis susijusių ginčų ar pretenzijų nagrinėjimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.